Festivalutstillingen «Kunstens Overture, fra Nord til Verden»

Kunstsentralen

I samarbeid med KunstsentralenNord ved kurator Kristin Josefine Solstad, har vi den glede av å presentere Nordlysfestivalutstillingen 2018, «Kunstens Overture, fra Nord til Verden».

Årets kunstnere er Thor Erdahl (Kabelvåg), Jenny-Marie Johnsen (Tromsø) og Myriam Borst (Stokmarknes). Mer info om kunstnerne og deres kunstnerskap kommer.

Gjennom utstillingen får vi nærkontakt med de fire elementene jord, luft, vann og ild, satt i relasjon til «Det femte element», eller «eteren» som Aristoteles i sin tid beskrev det femte element som.

I vår tid er begrepet ”det femte element” ofte assosiert med Luc Bessons kult-film ”The Fifth Element”, der det femte element skal redde verden fra den sikre undergang. I overført betydning kan vi se på kunsten som en universell kommunikasjonsform. Setter man dette på spissen kan man kanskje si at kunsten kan redde verden.

Elementene er satt i relasjon til universet og kosmologien. Utstillingen «Kunstens Overture» viser oss en åpning til universell forståelse av alle menneskers tilhørighet, uansett hvor i verden vi befinner oss. Utstillingen «Kunstens Overture, fra Nord til Verden» vil dermed vise oss kunst, inspirert og skapt i nord, med et globalt og kosmologisk preg.

Utstillinger åpner fredag 26. januar klokken 20:30 i Galleriet på Kulturhuset, og er åpen frem til 10. februar.

Thor Erdahl (1951)
Erdahl er født og bor i Kabelvåg. Hans kunstneriske løpebane startet etter endt utdannelse fra Statens håndverks og industriskole (1969-72) og Statens Kunstakademi (1972-78). Erdahl bruker store formater og sterke farger i sine verk, og er en av Nord-Norges mest markante malere.

Se et utdrag fra Erdahls utstilling inne på vår Facebook-event her.

Arbeidene er abstrakte, men like gjerne «figurative» fabulerende og fantasifulle i uttrykket. Motivene spinner gjerne ut i fra opplevelser fra Lofoten, og elementene er sterkt fremtredende i formidlingen.

Likevel er hans kunstneriske uttrykk hevet over alle destinasjoner, og setter fokus på menneskelig eksistens, vår plass i verden, og vår plass i universet.

For nærmere kjennskap til kunstneren Thor Erdahl, kan du gå inn på www.lillekabelvaag.no, som er nettstedet for galleriet han driver sammen med sin kone, som og er kunstner.

De andre kunstnerne vil bli presentert etter hvert...

Husk også å følge KunstsentralenNord og Nordlysfestivalen på Facebook.