Se Saxolinfabrikken

Se Saxolinfabrikken

Bli med til Saxolinfabrikken!

Vi liker å gjøre noe nytt og overraskende hvert år, om det er å lage en stor utendørsforestilling, ha en levende hest(!) på scenen eller som i år, hvor vi har laget et nytt instrument.

Bli med til Saxolinfabrikken og se hvordan dette fabelinstrumentet lages. Gaute Barlindhaug står bak musikken og filmen er produsert av Rød Tråd.