Nye idéer, ikke flere penger!

"Kulturdebatten drukner i diskusjoner om litt mer eller litt mindre penger til det ene eller andre. Vi trenger nye idéer, ikke bare flere penger", skriver Bård Vegar Solhjell, kulturpolitisk talsperson for SV i en kronikk i Aftenposten. Journalist Marte Bjerke har i sin artikkel «Kampen om kulturkronene» pekt på en omvendt Robin Hood-politikk når store nye bygg og institusjoner i nord tar plass på de regionale budsjettene i konkurranse med små aktører og det frie feltet.

Arrangører: Musikernes Fellesorganisasjon og Rytmisk Kompetansenettverk i nord i samarbeid med Nordlysfestivalen

Ordstyrer: Pål Koren Pedersen Innleder: Marte Bjerke, journalist i bladet Musikkultur

ONSDAG 3. FEBRUAR KL. 15.00 - 17.30. SAMTALE, SUPPE OG BRØD I TROMSØ KUNSTFORENING, MUSÉGATA 2, TROMSØ