Kongelig bekytterskap

Det er en glede å åpne brevet fra Det Kongelige Hoff, som informerer om at de forlenger beskytterskapet for Nordlysfestivalen, med fem nye år. Vi er glade og stolte over denne æren. 

Ordninga med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innen viktige områder i samfunnslivet. Vi er under H.K.H. Kronprinsens beskytterskap i nye fem år.

Beskytterskapet betyr noe for Nordlysfestivalens anseelse, nasjonalt og ikke minst internasjonalt er dette noe som blir lagt merke til.