27 January – 4 February 2023

Information

Profil og verdier

Der nordlyset får sine farger fra forløsningen av enorm energi i møtet mellom solvind og gass i atmosfæren, skal også Nordlysfestivalen nettopp skape sin energi i møtet mellom ulike perspektiver, uttrykk og mennesker.

Image1

Nordlyset er vakkert og magisk, og i dag en drivkraft for å bringe verden til Tromsø gjennom tilreisende fra hele kloden. Samtidig er nordlyset en ufravikelig manifestasjon av det nordlige. Slik reflekterer nordlyset også festivalens kjerne og berettigelse: En nordlige identitet og virkelighet - i møte med kunstneriske uttrykk fra en hel verden.

Formål


Nordlysfestivalen er en vinterfestival for kunstmusikk og scenekunst som årlig finner sted i Tromsø. Vi skal:

Verdier

BEVEGELSE

Bevegelse definerer vår utviklerrolle. Gjennom å ta et utvidet bransjeansvar skal vi søke å legge til rette for og stimulere til langsiktige kunstneriske samarbeid og nyskapning. Ved å aktivt utvikle nye konsepter for bestillingsverk, tematiske konsertserier, kuraterte samarbeidskonserter og faglig kompetanseheving og -deling ønsker vi å bidra til å styrke momentum og utvikling i det nordnorske musikkfeltet. Vi skal også bevege oss mot større synlighet og mangfoldig inkludering, både av amatører, nye publikummere og barn og unge.

SAMARBEID

Samarbeid er nøkkelen til å forløse vårt potensial og definerer vår rolle i skjæringspunktet mellom kunst, samfunn og vitenskap. Vi skal alltid søke samarbeid med regionale kulturaktører, lytte til råd og innspill fra feltet og jobbe tett sammen med næringsliv og reiseliv i nord. Gjennom samarbeid skal vi skape nye rom for tverrfaglig dialog. Samarbeid skal også styrke våre relasjoner mot relevante musikkmiljøer i øst, og peile ut veien mot langsiktige internasjonale forbindelser i Arktis

GLOKAL

Å være glokal handler om å definere det globale inn i en lokal kontekst. Som en del av det globale fellesskapet er også vi avhengig av å gjentenke bærekraft, økologisk, estetisk og sosialt, og definere hva globaliseringens tendenser og konsekvenser betyr for oss lokalt. Å være glokal beskriver en søken etter å se seg selv i en større sammenheng, bygge internasjonale relasjoner og knytte disse til lokale krefter.
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more.

Close