24th January - 1st February 2025

Program

Lørdagsuniversitetet: Elveland - en mann og en metafor

Velkommen til Lørdagsuniversitetet med Lill Tove Fredriksen, førsteamanuensis i samisk litteratur, og et foredrag om samisk sangtradisjon i historisk kontekst.

Lill Tove Fredriksen

I Porsanger har det vært en rik samisk sangtradisjon. “Elveland“ er en sang som ble laget i første halvdel av 1900-tallet av folk på vestsiden av Porsangerfjorden. Den tematiserer utfordringer for lokalbefolkningen i en tid med fattigdom og hard fornorsknings¬politikk. Elveland er sangen om en mann som var så nidkjær i sin tjeneste som vei-, skog- og elvevokter at han fikk en den heller tvilsomme ære å få en diktet en sang om seg. En hevn fra bygdefolket som frøs fordi de ikke fikk hogge så mye ved som de trengte. De mente også at han opphøyde seg selv og utnyttet de fordelene stillingen ga han.

Uit

Buy Tickets

Free!

Saturday 04. February

Kl. 14.15

Bankhjørnet, Rødbanken

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more.

Close