Kalabalik

Kalabalik
Kalabalik
Fredag 26. januar klokken 21.00
Verkstedet, Kulturhuset
 
Den balkanske tradisjonen med store brassband er en publikumsmagnet verden over, og sjangeren treffer bredt. På konsertene er det ikke uvanlig å møte så vel pønkere som kammermusikk-fantaster og jazzelskere. Det er noe med miksen av fandenivoldsk energi og sigøyner-melankoli som griper tak i folk. Og la det være sagt - utøverne på Balkan snakker selv om fenomenet som Gypsy music, uten videre politisk korrekte omskrivinger. Sjangerens megastjerner er romanske Fanfare Giocarlia, bosnisk-serbiske Goran Bregovic og brødrene Marko og Boban Markovic.
 
 
Men det finnes faktisk et smått legendarisk balkan-brassband i nord, Kalabalik fra Harstad. Den hals- og tungebrekkende musikken forutsetter store tekniske ferdigheter kombinert med stålkondis. Det finner man i miljøet rundt Forsvarets Musikkorps Nord-Norge. Trompeteren Ole Thomas Gjærum er balkan-fantast og Kalabaliks faste musikkarrangør. Han har gjennomført flere studieturer til Balkan og har skrevet en enorm mengde musikk for bandet Kalabalik, gjerne med ulike tema.
 
Denne gangen har Ole Thomas Gjærum og de 11 musikerne i Kalabalik satt sammen et program der Balkan-tradisjonen møter alle tiders nordnorske slagere og hits. For anledningen er Lasse Ingebigtsen invitert som gjeste-sanger, og vi kan love en aften med trøkk, melankoli og euforisk spilleglede. Og når Kalabalik står på scena går det som regel ikke mange minutter før publikum befinner seg på samme banehalvdel som bandet. På sommerens festspill i Harstad solgte bandet ut sin eneste konsert, og vi gleder oss til å kunne presentere Kalabalik på Nordlysfestivalen.
 
English version:

The Balkan tradition with big brass bands is an audience magnet all over the world, and the genre hits widely. At concerts it is not uncommon to meet as well as chamber music fantasists and jazz lovers. There is something about the mix of fendal energy and gypsy melancholy that grabs people. And let it be said - the performers in the Balkans speak of the phenomenon like Gypsy music, without further politically correct rewriting. Genre's megastars are Romanian Fanfare Giocarlia, Bosnian-Serbian Goran Bregovic and Brothers Marko and Boban Markovic.

Buy tickets here!

But there is actually a little legendary Balkan brass band in the north, Kalabalik from Harstad. The neck and heavy-breaking music assumes great technical skills combined with unbelievable endurance. This is found in the environment of the Armed Forces Musikkorps Northern Norway. The trumpeter Ole Thomas Gjærum is Balkan-fantast and Kalabalik's regular music organizer. He has conducted several study trips to the Balkans and has written a huge amount of music for the band Kalabalik, often with different themes.

This time, Ole Thomas Gjærum and the other 11 musicians in Kalabalik have put together a program in which the Balkan tradition meets all-time Northern Norwegian beaters and hits. For this reason, Lasse Ingebigtsen is invited as guest songs, and we can promise an evening of hunch, melancholy and euphoric joy in the music. And when Kalabalik is on stage, it usually does not take many minutes before the audience is in the same lane as the band. During the summer party in Harstad, the band sold out its only concert and we are looking forward to presenting Kalabalik at the Northern Light Festival.