Vi søker solist som kan opptre på festivalen

Foto: Marius Fiskum

 

Til elever ved Kulturskolen i Tromsø:

Kunne du tenke deg å være solist under Nordlysfestivalen 2018?

Nå kan drømmen gå i oppfyllelse når Tromsø Ungdomssymfoniorkester (UNGSY) søker en ung og talentfull solist.

1. februar skal nemlig UNGSY holde konsert under Nordlysfestivalen. I den forbindelse avholdes det prøvespill i løpet av september måned. Beskjed om eksakt tidspunkt vil bli annonsert senere.

UNGSY er et prosjektorkester bestående av elever og lærere fra Kulturskolen i Tromsø, amatørmusikere, studenter og strykere fra Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO).

Kriterier for deltakelse:
- Øvre aldersgrense er 18 år
- Lengde på stykket maks 10 minutter. Kan være en del av et stykke (en sats e.l.)
- Orkesterstemmen må ha en vanskelighetsgrad som orkesteret behersker

Er du usikker på repertoarvalget kan du snakke med dine lærere eller ta kontakt med Kulturskolen v/Ulla Hansen (ulla.hansen@tromso.kommune.no - 936 75 811).

Det er viktig at du så snart som mulig får avklart at repertoaret passer.

Påmeldingsfristen til prøvespill er 1. september.

Påmelding sendes til kulturskolen@tromso.kommune.no

I e-posten ønsker vi:
- Navn 
- Fødselsdato 
- Instrument 
- Repertoar 
- E-postadresse
- Mobilnummer 
- Navn og e-postadresse til foresatte
- Navn og e-postadresse til lærer

(Foto: Marius Fiskum)