Kulturnatta på Skansen

Nordlysfestivalen, Gàisi og Bårstua 1840 arrangerer grønlandsk maskedans og fortellerstund med tradisjonell joik under Kulturnatta 6. oktober.

Vi garanterer en visuell og magisk kveld for publikum.

18:00-18:30 Fortellerstund ved Lars Henrik Blind
19:00-19:30 Fortellerstund ved Lars Henrik Blind
20:00-20:30 Maskedans ved Elisabeth Heilmann Blind
21:00-21:30 Maskedans ved Elisabeth Heilmann Blind

Skjenkebevilling gjelder for hele området.
Velkommen til oss!

Grønlandsk maskedans