29 January – 6 February 2021

Program

So Sweet is She

Bli med tilbake i tid når Berit Norbakken og Solmund Nystabakk skal fremføre en helt akustisk konsert i de gamle lokalene på Bangsundbrygga.

P6252108

Gjennom å synliggjøre den enorme repertoarrikdommen fra 15- og 1600-tallet ønsker Berit Norbakken og Solmund Nystabakk å fokusere på hvordan historien ikke er én bestemt serie av hendelser eller kjensgjerninger, og hvordan våre fortellinger om den er i stadig endring.

Med sitt unike samspill og sin fordomsfrie omgang med repertoaret, utfordrer duoen tradisjonelle forventninger til musikk, duoformatet og konsertformen. Her får vi musikk av blant annet John Dowland, Robert Johnson, Giulio Caccini og Claudio Monteverdi.

Konserten So Sweet Is She tar oss gjennom et mangfold av kjærlighetserklæringer, fra forelskelse og flirt til lengsel og fortvilelse, i en tidsepoke som rommer både et av diktekunstens høydepunkt hos Shakespeare og operaens fødsel i Firenze.

Deres nære og personlige møter med musikken åpner et felt mellom nært og fjernt, fortrolig og fremmed, mellom tider og steder i verden som eksisterer der virkeligheten og fantasien overlapper hverandre.

Medvirkende:
Berit Norbakken, sopran
Solmund Nystabakk, lutt og teorbe

Buy Tickets

Wednesday 03. February

Kl. 18.00

Bangsundbrygga

Voksen: 350,-
Student: 200,-

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more.

Close