27 January – 4 February 2023

Program

Toner fra grenseland

Velkommen til urfremføring av Kjartan Fløgstads sangsyklus Sør-Varanger suite, tonesatt av Trygve Seim.

Collage nynorsk

Nord og øst i Norge går en av de skarpeste grensene i verden. På den andre siden av Pasvik og Grense Jakobselv starter noe helt annet og fremmed, kulturelt, språklig, religiøst, ideologisk og politisk. Lenge var Sør-Varanger den eneste delen av Vest-Europa som grenset direkte mot det som var Sovjetsamveldet og som nå er Russland.

Etter det russiske overfallet på Ukraina har dette grenselandet blitt et brennpunkt som er enda viktigere å forstå.

Med diktene i sangsyklusen som har fått tittelen Sør-Varanger Suite, har Kjartan Fløgstad skrevet et lyrisk verk som speiler rikdommen, vennskapet folk til folk, motsetningene, misforståelsene og spenningene som preger livet i dette grenselandet. I sangene hører vi stemmene til mennesker som opplever grensesituasjonen på individnivå.

Sangsyklusen består av i alt åtte dikt, med titler som «Klokkene i Boris Gleb», «Songen om Titovka kafe» og «Stortippen i Bjørnevatn». Tre av sangene ble urfremført på NyNorsk Messingkvintetts mikrofestival «I fyr og flamme - Kjartan Fløgstad for full musikk» i Kulturkirken JAKOB i september 2023, men på Nordlysfestivalen vil det for første gang være mulig å høre hele diktsyklusen, i Trygve Seims tonesetting.

Om en av sangene «Klokkene i Boris Gleb» skriver Bokmagasinet i Klassekampens hovedanmelder Tom Egil Hverven:

En av de nye, ‘Klokkene i Boris Gleb’, skildrer et russisk-ortodokst kapell, synlig fra norsk side av grensa. Kirker, symbol på større bosetninger, er gamle tegn på at folk med en bestemt tro har tatt land­områder i bruk. Noe stort er i gjære:

Eit snev av kulde er på vegEit umerkeleg skifte i vêret Stormskyer reiser seg

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more.

Close